حال و روز گزارشگر اماراتی بعد گل نوراللهی

گروه ویدئو الف،   4000801087

گزارشگر اماراتی از عملکرد نوراللهی به وجد آمد و فیلمی از خود منتشر کرد که صحنه گل نوراللهی را به زیبایی توصیف می‌کند و می‌گوید: "احمد نور ... صفوف الجزیره شکست."

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین