فیلمی دیدنی از طبیعت زیبای ایذه

گروه ویدئو الف،   4000720014

فردی خوش ذوق فیلمی زیبا از طبیعت زیبای ایذه و آثار باستانی اشکفت سلمان در دامان کوههای کهنسال زاگرس تهیه کرده است که در ادامه آن را خواهید دید.