شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان

گروه عکس الف،   4000631085

با پایان فصل تابستان و خنک شدن هوا در اقصی نقاط کشور، مناطق جنوب همچنان با گرما و شرجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این روزهای گرم، شنا و آب‎تنی در دریا را می توان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تفریحات اهالی مناطق جنوب ایران شناخت.

شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان شنا و آب‎تنی در آخرین روزهای تابستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین