عبور میلیمتری قطار از کنار یک زن

گروه ویدئو الف،   4000631035

تقاطع مسیر عبور و مرور خودروها با ریل راه آهن در هلند برای عبور قطار مسدود شد. قطار در حالی از روی ریل عبور کرد که یک زن عابر به صورت میلیمتری از کنار آن رد شد. خوشبختانه بخت با این زن یار بود و آسیبی به او نرسید.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین