حواشی جالب دیدار صمیمانه قهرمانان المپیک و پارالمپیک با رهبر انقلاب

گروه ویدئو الف،   4000628014

صبح دیروز قهرمانان المپیک و پارالمپیکی کشورمان به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند و گفت و گویی صمیمانه باهم داشتند.