لحظه امضا اسناد همکاری دو جانبه میان ایران و تاجیکستان

گروه ویدئو الف،   4000627068

اسناد همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و رئیسی، رئیس جمهور ایران امروز صبح در محل کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان امضا شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین