حال ناخوش بازار ۹۰۰ ساله شهرضا

گروه عکس الف،   4000627036

شهرستان شهرضا ازجمله شهرهای قدیمی استان اصفهان است که دارای ۵۱ اثر تاریخی ثبت‌شده و ۲۰۰ اثر ارزشمند شناخته‌شده است.

حال ناخوش بازار ۹۰۰ ساله شهرضا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین