راه حل ساده جبران كسري بودجه ؟!

محمدکاظم انبارلویی، گروه اقتصادی الف،   4000622120 ۱۰ نظر، ۸ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

مقام معظم رهبري از دولت جديد خواستند روي كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم تمركز كنند و جلوي كسري بودجه و تورم شديد و بالا را بگيرند.

راه حل ساده جبران كسري بودجه ؟!

ديوان محاسبات در گزارش 4 ماهه اول 1400 كه اخيرا منتشر كرده است مي‌گويد: 47 درصد منابع دولت تحقق يافته است و دولت كسري را از تنخواه  خزانه تأمين كرده است!
وزير اقتصاد و دارايي هم گفته است در ماه‌هاي اول 1400 به جهت كند شدن فرآيندهاي وصولي درآمدهاي دولت ، 50 هزار ميليارد تومان از محل تنخواه بانك مركزي كه بيشتر اين رقم از محل اوراق درآمد كسب كرده، هزينه‌هاي جاري و عمراني را پرداخت كرده است.
او گفته ؛ تلاش مي‌كند آثار اين تنخواه را كم كند تا منجر به تورم نشود و جيب من و شما را كوچك نكند.
استفاده از اوراق به عنوان پيش‌خوري درآمدهاي آتي سيلاب تورم را هشدار مي‌دهد. دولت جديد بايد از اين كار پرهيز كند.
گفته مي‌شود در سيزدهمين مرحله فروش اوراق بدهي 17 هزار ميليارد تومان اوراق را در معرض فروش گذاشته‌اند ، اما فقط 280 ميليارد تومان اوراق به فروش رفته است . اگر اين خبر درست باشد بنابراين فروش اوراق هم نمي‌تواند كسري را جبران كند.
قانون محاسبات عمومی يك راهكار قانوني در برابر دولت براي رفع كسري بودجه نهاده است.
اگر از اين راه قانوني در گذشته و همين الان استفاده مي شد ، دولت در سياهچاله كسري بودجه و نتايج آن كه كاهش ارزش پول ملي بود نمي‌افتاد.
ماده 125 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب‌هاي اختصاصي ازجمله : حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي و سپرده موقتا استفاده كند.
حساب‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي دولتي چيست؟ حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي كدام است؟ كه مي‌تواند كسري را جبران كند و به كمك تأخير در فرآيندهاي وصولي خزانه بيايد و پرداخت‌هاي دولت به موقع انجام شود.

1- دولت در بودجه 1400 در بند الف تبصره يك فقط تكليف يك منبع درآمدي دولت از نفت را مشخص كرده است.سخنی از حداقل 6 منبع درآمدي دولت درخصوص فروش نفت خام را مشخص نكرده است.
به فهرست درآمدي دولت درخصوص نفت كه مورد غفلت دولت و نمايندگان محترم مجلس و ايضا شوراي نگهبان قرار گرفته است، توجه كنيد:
الف- درآمد حاصل از فروش نفت خام در داخل
ب- درآمد حاصل از فروش نفت خام به صورت عوض و معوض
ج- درآمدحاصل از فروش نفت خام به صورت ترانزيت
د- درآمد حاصل از فروش بيش از 27 فرآورده نفتي
هـ- درآمد حاصل از فروش گاز به خارج
ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي اين درآمدها را «درآمد عمومي» مي‌داند نه درآمد اختصاصي شركت ملي نفت و يا «حساب تمركز درآمد» يك شركت دولتي!
تكليف هزينه هاي شركت ملي نفت در چهارده و نیم درصد از كل صادرات نفت در قانون بودجه 1400 مشخص شده است تكليف هزينه‌هاي شركت ملي نفت و شركت ملي گاز در معاف از تقسيم سود سهام دولت و معاف از ماليات مشخص شده است به چه دليل قانوني و مالي و محاسباتي يك درآمد نجومي ريالي در داخل كه طبق اصول 53و45 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي محسوب مي شود بايد درآمد يك شركت دولتي محسوب گردد؟!
آقاي خاندوزي، وزير محترم اقتصاد و دارايي با يك دستور به خزانه مي تواند بخش عظيمي از كسري دولت در سال 1400 را از حساب تمركز درآمد شركت ملي نفت و گاز و نيز حساب‌هاي اختصاصي آنها تأمين كند و اين رويكرد هيچ نيازي به قانون مجلس و تصويب شوراي نگهبان ندارد.

2- تكليف درآمدهاي انفالی موضوع اصل 45 قانون اساسي به تفكيك بخش معدن ، بند كاني فلزي ،كاني غيرفلزي ، آب، جنگل و مراتع، جزء درآمد عمومي محسوب مي شود مشخص نيست هيچ رديف درآمدي در جدول شماره 5 بودجه 1400 به اين درآمدها اختصاص نيافته است. اين درآمدهاي عظيم خدادادي در حساب‌هاي اختصاصي و حساب تمركز شركت‌هاي دولتي رسوب و بلااستفاده مانده است.
طي 40 سال گذشته ما فقط مدير «هزينه» تربيت كرديم. از تربيت مدير «درآمد» عاجز بوديم. خزانه كشور را خالي كرديم و ده‌ها خزانه ريز و درشت در دستگاه‌هاي دولتي با رژيم حقوقي و مالي محاسباتي «جمعي – خرجي» پديد آورده‌ايم.كافي است به جدول شماره 5 وزراي محترم و نمايندگان مجلس توجه كنند.
فقط كافي است به شماره طبقه‌بندي 210106 و 310404 و 110408 و ... در مورد دريافت مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي ، تعاوني و خصوصي و منابع حاصل از بابت تسويه ماده 32 قانون برنامه ... دقت شود . موقعي كه سخن از درآمدهاي قطعي دولت است جمعي - خرجي حساب و كتاب مي شود اما زماني كه از پرداخت هاي دولت سخن به ميان مي‌آيد 85 ميليون دهان باز و شركت هاي دولتي زيان ده وجود دارد كه خزانه بايد پاسخگو باشد.

3- در دولت روحاني وقتي گفته مي شد به حساب‌هاي بانكي افراد سَرَك بكشيد كساني كه درآمدهاي نجومي دارند حداقل يارانه ماهانه آنها را قطع كنيد و بدهيد به اقشار ضعيف ، پاسخ مي‌دادند ما به حساب‌هاي مردم سَرَك نمي‌كشيم. حالا وفق ماده 125 قانون محاسبات عمومي گفته مي شود سَرَك بكشيد به حساب‌هاي دولتي ببينيد چه درآمدهايي رسوب كرده ، برداريد كسري بودجه را جبران كنيد. معلوم نيست وزير محترم اقتصاد و دارايي معطل چيست؟ ديوان محاسبات چرا به وظيفه خود عمل نمي‌كند؟
گزارش 4 ماهه اول بودجه 1400 ديوان محاسبات مي گويد 218 دستگاه صورت حساب خود را نداده‌اند! خوب براي احقاق حقوق عامه چه بايد كرد؟ آيا دولت رئيسي همان شيوه و روش گذشته را برود و با كسري پنهان و آشكار تير خلاص به ارزش پول ملي بزند يا وفق اصول 45 و 53 و 49 قانون اساسي درآمد عمومي را احيا و به دريافت هاي دولت انضباط بدهد؟!

4- بي انضباطي مالي صرفا به مرحله اجراي بودجه برنمي‌گردد بلكه مي تواند در مرحله تدوين و تصويب لايحه و قانون بودجه هم باشد. شفافيت يعني منابع بودجه خارج از تقويم سالانه هزينه نشود.تدبير براي تسريع بودجه آن است كه هزينه كرد اعتبارات خارج از شمول شفاف سازي شود و كمك‌هاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي، اعتبارات طرح سلامت و منابع هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي شود. اين بار سنگيني است كه وزراي دولت براي كنترل درآمد عمومي و جلوگيري از هرزرفت منابع حتما بايد انجام دهد.

5- دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:نزدیک به 29 مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که طی سالهای متمادی بر زمین مانده بود، آقای رئیسی هفت مصوبه آن را از جمله لغو اجرای سند 2030 را ابلاغ کرد.
من امیدوارم مجلس انقلابی و دولت مردمی انبوه قوانینی که در حوزه اقتصاد و بویژه بودجه کل کشور بر زمین مانده یا نقض شده را اجرا کند تا جلوی تورم و کسری ساختاری بودجه گرفته شود.

دیدگاه کاربران

سید۲۱۹۸۴۰۹۲۱:۱۰:۱۱ ۱۴۰۰/۶/۲۲
قسمتی از کسری بودجه بخاطر مدیریت ضعیف است. مثلا یک نمونه را بگویم .یک پیاده رو و خیابان چتد بار باید خراب و مرمت شود . .نرده وسط خیابان چند بار باید تعویض شود. و........
باهر۲۱۹۸۴۴۷۲۱:۴۴:۱۰ ۱۴۰۰/۶/۲۲
احسنت احسنت
ناشناس۲۱۹۸۴۴۹۲۱:۴۶:۰۹ ۱۴۰۰/۶/۲۲
ببینیم حرف و عمل یکی است.
ناشناس۲۱۹۸۵۵۶۲۳:۴۰:۲۸ ۱۴۰۰/۶/۲۲
يه مثل قدیمی هست که میگه برای هر مشکل پیچیده یک راه حل ساده وجود داره اما متاسفانه آن راه حل غلطه!
ناشناس۲۱۹۸۵۷۰۰۰:۰۱:۲۰ ۱۴۰۰/۶/۲۳
همه دنیا کسری بودجه دارند بروید ببینید چی کار می کنند این راه حل ساده و اسان
ناشناس۲۱۹۸۶۳۰۰۰:۵۸:۴۲ ۱۴۰۰/۶/۲۳
فعلا که بهترین راه شده جریمه مردم بدبختی که میخوان برای هر کاری جابجا بشن
ناشناس۲۱۹۸۶۵۰۰۱:۲۹:۲۱ ۱۴۰۰/۶/۲۳
فقط پول چاپ نشه که تورم بشه و ارزش پول ملی بیاد پایین
ناشناس۲۱۹۸۶۹۵۰۴:۲۰:۰۱ ۱۴۰۰/۶/۲۳
برداشت از صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس چه فرقی باهم دارند که در یکی به مجوز رهبری نیاز است و در دیگری حتی مجلس هم بی اطلاع نگه داشته میشود.
محمود۲۱۹۸۷۴۳۰۷:۲۱:۴۸ ۱۴۰۰/۶/۲۳
عالی بود! آقایان رئیسی و خاندوزی ! بفرما! بیار آنچه داری ز مردی و زور!
ناشناس۲۱۹۸۸۱۸۰۸:۳۶:۵۵ ۱۴۰۰/۶/۲۳
بفرما کاهش بده اگر ساده هست فقط حرف نزنید اینقدر
یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 2. خروج پاتریوت آمریکا از عربستان مقدمه عادی‌سازی با اسرائیل؟

 3. دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران به رغم تذکر رهبری

 4. توضیح رئیسی درباره علت افزایش واردات واکسن/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما می‌شود؟/ انتقاد اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های امنیتی

 5. شکار موفقیت آمیز کبوتر توسط شاهین

 6. بررسی صدور «گواهینامه موتورسیکلت» برای زنان و ورود آنها به «ورزشگاه‌ها»

 7. پاسخی به تناقضات رفتاری اصلاح طلبان درباره افغانستان

 8. از دانا تا پادا ، هرسال مبارک بادا !

 9. پشت پرده انتشار جزئیات ترور شهید فخری زاده توسط نیویورک تایمز!

 10. معجزه قرن

 11. رئیس جمهور: همه ما موظف به ادامه دادن راه نورانی شهدا هستیم/ بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

 12. واقعیت‌های افغانستان در برابر طالبان‎

 13. خبرهای جدید از رتبه بندی معلمان

 14. معصومه ابتکار: هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود به همه وعده‌هایی که به مردم داده عمل کرده است/ امروز اصلاح‌طلبان به‌صورت مطلق در حاکمیت حضور ندارند

 15. درخواست برجامی اتحادیه اروپا از ایران

 16. پاسخ حدادعادل به معادل فارسی کراوات

 17. تشکیل سازمان طب ایرانی، مفید یا مضر برای مردم؟/ اختلاف ادامه‌دار میان طب نوین و ایرانی

 18. دلیل انزجار انگلیسی‌ها از کریم‌خان زند

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

 3. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 4. آینده محتوم خودروسازی ایران

 5. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

 6. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

 7. زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود!

 8. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

 9. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 10. سردرگمی سیستماتیک مردم

 11. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 12. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 13. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

 14. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

 15. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

 16. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 17. اسرائيل يتيم مي‌شود!

 18. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

 19. بارقه های امید در دل مردم

 20. آزمایش جنگنده های ابابیل از سوی قطر

 21. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

 22. معایب دادن حق طلاق به زن چیست؟

 23. روایت‌ها از حضور همسر مقام رهبری در مراسم خاکسپاری برادرش حقیقت ندارد

 24. رسانه صهیونیستی: ارتش اسرائیل ترسیده است/ انگیزه و توان کافی برای جنگ نداریم

 25. شکاف در غرب

ابر آروان

پربحث‌های دیروز

  پربحث‌های هفته

  1. آینده محتوم خودروسازی ایران

  2. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

  3. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

  4. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

  5. رستم قاسمی: ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نیست

  6. امیدها به طرحی در آشفته بازار خودرو

  7. دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو/ نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات

  8. سازمان شانگهای ، مقدمه تشکیل " اتحادیه آسیا "

  9. فاطمین امین: چرایی زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا

  10. وزیر ارتباطات: تولید گوشی داخلی باکیفیت شدنی است /مردم باید همراهی کنند

  11. انحصارشكنی مجلس یازدهم در حوزه کسب‌وکار/ کاهش فساد و حذف امضاهای طلایی

  12. تخم‌مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان!

  13. مهدی غضنفری دستیار ویژه رستم قاسمی شد

  14. افزایش دوباره قیمت ها در بازار/ هر عدد تخم مرغ ۱۷۰۰ تومان شد

  15. وزیر نفت: پیش‌بینی شده ظرفیت پالایشی کشور ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ۱.۵ برابر شود

  16. قسط ۸.۶میلیون‌تومانی وام جدید مسکن/ سود ۶۰۰میلیون تومانی وام ۴۸۰میلیونی

  17. تهرانی‌ها سیب و خربزه را جایگزین میوه‌های گران‌تر کردند

  18. صف طولانی کشتی‌ها برای بارگیری LNG قطر

  آخرین عناوین