رونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایران

  4000512065

آئین رونمایی از تندیس محمود اجل پدر کوهنوردی کلاسیک ایران دوشنبه ۱۱ مردادماه با حضور کوهنوردان و اقشار مختلف مردم در میدان گنج‌نامه همدان برگزار شد. محمود اجل پدر کوهنوردی ایران است که برای نخستین بار به حدود ۴۰۰ قله در کشور صعودو از مناطق طبیعی بازدید کرده بود. محمود اجل نخستین کتاب «راهنمای صعود به قلل ایران» را نگارش و مصور کرده و مجموعه سروده‌هایی در مورد طبیعت و کوهستان دارد.

رونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایرانرونمایی یادمان "محمود اجل" پدر کوهنوردی کلاسیک ایران
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین