پیام مردم در انتخابات، تغییر وضع موجود بود

  4000512039

هشتمین رئیس جمهور ایران در مراسم تنفیذ: شرایط و وضعیت الان مردم را ما مناسب نمی بینیم و باید تغییر بکند و از همه بیشتر اعتماد مردم مورد آسیب واقع شد باید فاصله بین ملت و دولت کاهش پیدا کند

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین