لجبازی در هنگام رانندگی حادثه‌ساز شد

  4000512017

یک راننده در روسیه قصد داشت اتومبیلی را که با سرعت کمتری در حرکت بود، از سر راه خود بردارد. این موضوع تبدیل به درگیری دو راننده و واژگون شدن خودروی یکی از آنها شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین