قوام دموكراسی در ايران

محمدکاظم انبارلویی،   4000511097
قوام دموكراسی در ايران

به زودي دولت ابراهيم رئيسی پس از تنفيذ و تحليف با معرفي وزراي دولت سيزدهم مستقر مي‌شود.سال 1400 در حالی كه ملت ايران وارد قرن جديد مي‌شود كارنامه‌اي جديد از حكمرانی در دولت رئيسی را تجربه مي‌كند.

40 سال گذشته تندبادهاي ترور رهبران سياسي و مردم عادي، جنگ داخلي، غائله منافقين و ليبرال‌ها، جنگ سخت 8 ساله و دو نبرد نرم دشمن در سال 78 و 88 نتوانست درخت تنومند دموكراسي را در ايران از جا بركند. طي 40 سال گذشته همه تصميم‌سازیها و تصميم‌گيریها در سطح ملي متكي به رأي مردم بوده و صندوق‌هاي رأی تعيين‌كننده سرنوشت كشور و مردم بوده است.

به جرئت مي‌توان ادعا كرد در ايران يك مردم‌سالاري واقعي حكمفرماست چون براساس اسلام و دين تعريف شده و هيچ توطئه سخت و نرمي نمي‌تواند به آن آسيب برساند.

دشمنان ايران و اسلام طي 40 سال گذشته روزشماري مي‌كنند كه نظام سقوط كند و اشرار و اراذل و اوباشي كه سر در آخور سرمايه‌داران آمريكا و اروپا دارند دوباره در مملكت مسلط شوند. اما مقاومت مردم و پايداري نخبگان كشور به‌ويژه علما، مراجع و دانشمندان حوزه و دانشگاه اين آرزوي مخالفان انقلاب را به گور بردند و ايران امروز قدرتمندتر از هر روز بر سپهر تاريخ معاصر همچنان حيات عزتمندانه خود را حفظ كرده است.

غرب وحشي با ستيز با مردم و انقلاب اسلامي حمايت‌هاي همه‌جانبه ملت در راهپيمايي‌هاي بزرگ و تاريخي و جانفشاني‌هاي تاريخي جوانان در حفظ مرزها و نواميس كشور را سانسور كردند. هر روز يك مشت محارب آشوب‌طلب را بزك مي‌كنند و لات‌بازي‌هاي سياسي و نظامي آن‌ها را اعتراض مدني معرفي مي‌كنند. آن‌ها اراذل و اوباش و اشرار و تروريست و منافق و سلطنت‌طلب‌ و ضدانقلاب را «مردم» جا مي‌زنند و كنش و واكنش سياسي مردم واقعي ايران را كه بزرگ‌ترين حامي نظام و دولت اسلامي است را با بلاهت تمام سانسور مي‌نمايند.

امپرياليسم خبري 40 سال است مخالفان نظام را بزك مي‌كنند امروز جوانان آن‌ها پير و پيران آن‌ها در صف قبرستان‌هاي فرنگ نشسته‌اند. اما ايران قوي و سربلند با ملتي هوشيار و آگاه و عزيز روز‌به‌روز بر تارك نظام‌هاي جهان مي‌درخشد.
آمريكايي‌ها خسته از كاربرد توطئه‌ها و نيرنگ‌ها و فريب‌كاري‌ها پشت دروازه وين زياده‌خواهي‌هاي خود را تكرار مي‌كنند و هرچه به در و ديوار مي‌كوبند نتيجه‌اي نمي‌گيرند.

برخي از كساني كه در هيئت حاكمه آمريكا قدري هوش و حواس دارند مي‌گويند اگر اين هزينه‌هايي كه براي براندازي نظام جمهوري اسلامي تا كنون كرديم، نصف آن‌را بابت مطالبات برحق مردم ايران به عنوان خسارت و زيان‌هاي وارده به دولت ايران پرداخت مي‌كرديم و مسير صلح و سازش را پيش گرفته بوديم، معقول‌تر مي‌نمود.

ابعاد مردم سالاري ديني، ژرفاي دموكراسي در عمل، قاعده اكثريت و قواعد تصميم‌گيري، احترام به آزادي‌هاي سياسي و آزادي بيان در ايران باعث شده است شهرونداني تجربه‌انديش ، واقع‌گرا، بردبار و معتمد تربيت شوند و در هر دوره از انتخابات، انتخاب خود را اصلاح و احسن نمايند.

اكنون در دولت و مجلس كساني رأي مردم را نمايندگي مي‌كنند كه قرار است با كار جهادي و انقلابي‌گري پاسخگوي مطالبات برحق ملت باشند.

ماهيت دموكراسي و جوهر دموكراسي در ايران ضداستبداد و مستبدستيز است. چون مستظهر به پشتيباني ولايت فقيه است به «عدل» و «علم» نزديك‌تر است و از استبداد و سلطه‌جويي فاصله مي‌گيرد. به همين‌دليل اپوزيسيون خارج از كشور و دنباله‌هاي داخل آن نمي‌توانند به كمك اجانب سلطه و استبداد گذشته را باز توليد كنند و كشور را به روزهاي سياه دوران پهلوي و قاجار برگردانند.

آمريكايي‌ها همچنان بر طبل خصومت‌ورزي با دولت و ملت ايران مي‌كوبند و با پررويي تمام مي‌گويند:

اولا: تمام تحريم‌ها برداشته نمي‌شود .

ثانيا : هيچ زمان و قولي مبني بر راستي‌آزمايي نمي‌دهيم. ثالثا : هيچ تعهدي مبني بر ماندن بر هر توافق جديد را نمي‌دهيم و رابعا : هر تعهدي روي كاغذ نه در عمل را در حوزه هسته‌اي منوط به پذيرش مذاكرات منطقه‌اي و محدود كردن برد موشك‌ها و عدم توسعه قدرت پهپادي مي‌كنيم. اين شروط نشان مي‌دهد آن‌ها احمق‌تر از خودشان در دنياي ديپلماسي كسي را سراغ ندارند و عملا با اين پيشنهادات كورسويي كه از مذاكرات وين به چشم مي‌خورد آن‌را هم خاموش كردند.

ملت ايران بايد در دولت آينده با استقامت هرچه بيشتر در برابر زورگويي و زياده‌خواهي آمريكا بايستد و تجربه و عبرت گفت‌وگوهاي بي‌حاصل در دولت يازدهم و دوازدهم را در نظر بگيرد. با اتكاء به ظرفيت‌ها و امكانات داخل و با تعامل سازنده با دنياي بدون آمريكا و سه كشور شرور اروپايي به حيات انقلابي خود ادامه دهد. اگر شرارت استكبار جهاني ادامه يافت دولت پاسخ قاطع ملت را با منطق «يكي بزنند 10 تا مي‌خورند» بدون هيچ تعارفي مثل گذشته، نمايندگي كند.

اين پاسخ پايه‌هاي مردم‌سالاري ديني را بيش از پيش در ايران استحكام مي‌بخشد.