اعتراضات تخم مرغی کشاورزان رژیم صهیونیستی نسبت به سیاست‌های این رژیم

ویدئو،   4000509013

تعداد زیادی از کشاورزان رژیم اشغالگر قدس، به دلیل سیاست‌های غلط این رژیم، تخم مرغ‌های خود را در سطح شهر ریختند. در فیلم زیر، لحظه از بین بردن مقدار زیادی تخم مرغ، توسط کشاورزان صهیونیست را مشاهده می‌کنید.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین