فیلمی دردناک از دفن کردن توله سگ مرده توسط مادرش

ویدئو،   4000506043

یک سگ ماده ولگرد در استان ساموت پراکان تایلند به دنبال غذا رفته بود که حادثه‌ای برای توله‌اش رخ داد. این توله سگ هنگام جست و جو برای پیدا کردن مادرش با یک خودروی عبوری تصادف کرد و جان باخت. سگ مادر پس از پیدا کردن جنازه توله‌اش، آن را زیر خاک دفن کرد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین