در گفتگوی الف با استادیار روابط بین الملل مطرح شد برای تصویرسازی از ایران چه کرده ایم؟

سیاسی،   4000505077 ۳۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

چرا علیرغم برخورداری از تمدنی بزرگ و دیرینه و پیشرفت هایی که در ۴ دهه گذشته حاصل شده، تصویر مناسبی از ایران در دنیای امروز چنانکه شایسته آن است، ترسیم نشده؟

علی اسماعیلی اردکانی استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است در جهانِ بیش از پیش هزارتو و در هم تنیده، پیشبرد موثر و کم هزینه منافع، نیازمند ترسیم یک تصویر مطلوب از اهداف و آرمان‌های یک کشور است.

این استاد دانشگاه می افزاید: هر چه این تصویر با اتکا به ابزارهای اقتصاد، فرهنگ، آموزش، بهتر ترسیم شود، پیگیری منافع و در نتیجه ارتقای جایگاه و پرستیژ بین‌المللی کارآمدتر خواهد داد. در این میان آموزش عالی و نهادهای مرتبط با آن مانند دانشگاه نقشی بسیار کلیدی دارند. دانشگاه به دلیل ظرفیت‌های بی‌نظیر جهانی علمی- فرهنگی و انسانی یکی از پیشگامان تصویرسازی بین المللی است.

اسمعیلی اردکانی در ادامه می‌گوید دولت‌ها با تصویرسازی دقیق و ارائه یک روایت جذاب از کنشگری خود می‌توانند مسیر دستیابی و تامین منافع ملی را هموار کنند. در پس این تصاویر مطلوب، نظم‌ها ساخته شده و جنگ‌‎ها رخ داده است. مقصود او این است که تصویر سازی مطلوب دولت‌ها، لزوما به سود بشر نبوده است. به نظر او مصداق این مدعا، تصویر سازی مطلوب گوبلز از دولت آرمانی نازی بود که چندین میلیون نفر را به کُشتن داد.

او می‌افزاید: امروز دولت تنها کنشگر روایت‌ساز و تصویرساز در عرصه بین¬المللی برای یک کشور نیست اگرچه مهمترین و کلیدی‌ترین کنشگر است.

این استادیار روابط بین‌الملل در ادامه می‌گوید: امروز آلمانی‌ها با موسسه گوته و چینی‌ها با بنیاد کنفوسیوس پیشگام تصویرسازی از طریق مراکز و بنیادهای علمی هستند. مراکزی که به اندازه بزرگترین دانشگاه‌های جهان در ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بوده‌اند.

 مشروح گفتگوی الف با این استادیار دانشگاه را در ادامه بخوانید:

منظور از تصویرسازی بین‌المللی چیست؟ چه بایسته‌هایی دارد و اساساً چرا مهم است؟

تصویرسازی یعنی ارائه یک چشم انداز روشن از جایگاه، کنش، اهداف و آرمان‌های یک کشور در عرصه بین‌المللی به گونه ای که این چشم انداز علاوه بر اینکه برای ملت ها معتبر باشد، جهت گیری دولتهای جهان را به سوی همگامی و احترام به اهداف و منافع آن کشور به همراه داشته باشد. در جهان امروز تصویرسازی‌ نقش کلیدی در طراحی، تنظیم و اجرای استراتژی دولت ها دارد. دولت‌ها با تصویرسازی دقیق و ارائه یک روایت جذاب از کنشگری خود می‌توانند مسیر دستیابی و تامین منافع ملی را هموار کنند. دولت‌ها به عنوان بازیگرانی که تا یک دهه پیش و به تعبیر برخی، حتی امروز بازیگر اصلی نظام بین‌الملل بوده و هستند، بازسازی جهان طبق تصویر خود یا به بیان دقیق¬تر طبق تصویر مطلوب خود را پیگیری کرده‌اند. در پس این تصاویر مطلوب، نظم‌ها ساخته شده و جنگ‌‎ها رخ داده است. یعنی تصویر سازی مطلوب دولت‌ها، لزوما به سود بشر نبوده است. مصداق آن تصویر سازی مطلوب گوبلز از دولت آرمانی نازی بود که چندین میلیون نفر را به کُشتن داد.

در این مسیر، ایده‌ها برای تصویرسازی مهم هستند و دولت‌ها باید پیش از بهره‌گیری از ابزار ارتباطات برای اجرای تصویرسازی و بازسازی جهان بر اساس آن، درباره آنچه می‌خواهند به جهان مخابره شود و با آن به افکار عمومی جهان شناسانده شوند، ایده‌پردازی کنند. ایده‌‍‌ها مهم‌ترین گام در تصویرسازی هستند. به عبارتی دیگر ایده‌ها بن مایه ساخت روایت¬های استراتژیک هستند و روایت‌های استراتژیک ابزار دولت‌ها جهت ساخت معنا و تصویری مطلوب برای شکل¬دهی به رفتار کنشگران داخلی و بین¬المللی هستند. روایت استراتژیک، ابزار دولت‌ها برای گسترش نفوذ و مدیریت انتظارات بین‌المللی از خود و دیگری است. برای غالب کردن روایت خود از نظم و مناسبات مطلوب بین‌المللی.

ارائه یک تصویر مثبت کمک می‌کند تا دولت‌ها نفوذ و اثرگذاری بیشتری بر فرایندها و تحولات اقتصادی، سیاسی و نهادی بین‌المللی داشته باشند. تصویر مطلوب که با یک ایده قدرتمند همراه باشد به حدی اثرگذار و مهم است که می‌تواند نقص در تجمیع برخی مولفه‌های دیگر قدرت برای یک دولت را پوشش دهد.

امروز دولت تنها کنشگر روایت‌ساز و تصویرساز در عرصه بین-المللی برای یک کشور نیست اگرچه مهمترین و کلیدی‌ترین کنشگر است. دولت در حال محو شدن نیست، اما در کنار دولت، برخی نهادهای غیردولتی جدا از دولت در داخل یک کشور به شکلی فزاینده در تعامل با نهادها و گروه‌هایی در خارج از مرزها به این روایت سازی و تصویرسازی کمک می‌کنند. 

این نهادها نماینده¬ی منافع ملی یک کشور هستند و در کنار پیگیری منافع خود، با عملکردی مثبت و کارآمد می‌توانند زمینه تصویرسازی مثبت از کشور را فراهم کنند. هرچه این گونه نهادها و گروه‌ها که دانشگاه نیز یکی از آنهاست، توانایی برقراری ارتباط، تعامل و تعریف اهداف و پروژه‌های مشترک داشته باشند، زمینه ایجاد پیوند میان کنشگران مختلف را بهتر فراهم می‌کنند.

به نظر شما دانشگاه‌ها در این میان چه نقشی دارند؟

آنچه امروز تحت عنوان «دیپلماسی علم» به عنوان یک ایده طرح می‌شود و در سال‌های گذشته نیز ادبیات خوبی درباره آن در ایران ترجمه و تالیف شده، در گام اول نیازمند اراده کشورهای مستقل با پیشگامی دولت بود. در ابتدا دیپلمات‌ها و وزارت خارجه می‌بایست به اهداف تعیین شده در حوزه تعاملات علمی کمک می‌کردند و زمینه تسهیل روابط علمی میان کشورها را فراهم می‌کردند. روابطی که برای بهره‌گیری از دانش یک یا چند فناوری در حوزه‌های خاص مانند دانش نظامی و فناوری هسته‌ای صورت می‌گرفت. اما به مرور جایگاه ذینفعانی مثل دانشگاه و موسسات علمی افزایش پیدا کرد. 

در شرایط امروز که برخی آن را عصر ارتباطات و تعاملات بین‌المللی می‌دانند، دانشگاه بایستی در کنار توجه به مسائل ملی و ایفای نقش تخصصی و اجتماعی خود، نقش یک نهاد موثر در تصویرسازی بین‌المللی را بر عهده بگیرد. این تصویرسازی بین‌المللی از سوی دانشگاه با ابزار ارتباطاتی مانند رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و مجازی، هم زمینه افزایش قدرت نرم یک کشور را فراهم می‌کند و هم تصویر مطلوبی از جامعه و کشور در سطح جهانی می‌سازد.

تصویرسازی با راهبری دانشگاه هم ثمره علمی و متناسب با ماهیت این نهاد دارد و هم زمینه افزایش قدرت ملی و پرستیژ بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. ثمره علمی دارد زیرا زمینه شکوفایی استعدادهای دانشگاه را فراسوی توان نخبگی و ارتباطات فردی دانشگاهیان تسهیل می‌کند و این امر شرایط درخشش فراملی را در حوزه‌های علمی ایجاد می‌کند. موجب افزایش قدرت ملی و پرستیژ بین‌المللی می‌شود زیرا تربیت متخصصین مسلط در چند حوزه علمی فنی و پزشکی، اشتغال فعال و پیشگامی بین‌المللی آنها در شرکت‌های بزرگ و در نهایت نقش آفرینی ذینفعان دانشگاه در صحنه‌های جهانی می‌تواند به تصویرسازی مطلوب از اهداف، آرمان‌ها و جایگاه یک کشور کمک کند.

بنا به تجربه جهانی، نهاد دانشگاه به مانند پدیده ورزش، می‌تواند پیشگام دیپلماسی غیررسمی، نزدیک کردن ملت‌ها و تقویت تعاملات بین المللی باشد زیرا بستر غیررسمی و تسریع کننده شناخت فرهنگ و زبان برای مهمانان و مشتاقان علمی در کشور میزبان است. در دانشگاه، مراوادت بین المللی با حضور انسان هایی از نژاد و مذهب و تاریخی متفاوت، شکلی دوستانه تر و همدلانه تر پیدا می کند. به همین واسطه امروز دانشگاه‌ها و مراکز علمی در شرق و غرب محل اعتبار و یکی از مولفه‌های قدرت ساز کشورها هستند. امروز آلمانی‌ها با موسسه گوته و چینی‌ها با بنیاد کنفوسیوس پیشگام تصویرسازی از طریق مراکز و بنیادهای علمی هستند. مراکزی که به اندازه بزرگترین دانشگاه‌های جهان در ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بوده‌اند. اینها مراکز موفق تصویرسازی مطلوب از چین و آلمان در اجتماعات جهانی هستند و به اهداف غیرعلمی این کشور مانند اهداف اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی این کشورها کمک کرده اند. مراکزی با نام تلاش برای هم اندیشی و آموزش زبان و فرهنگ و ایجاد همدلی و همراهی نخبگان و دانشجویان سراسر جهان با یک فرهنگ و زبان، اما در عین حال بسترساز فرصت‌های همه جانبه برای کشورهای متبوع شان.

دانشگاه‌ها در ایران در نسبت به آن چه گفتید، چه وضعیتی دارند؟

دانشگاه‌های ایران در یک دهه اخیر نقش پررنگ‌تری در این زمینه برعهده گرفتند. در سال‌های اخیر، علاوه بر تقویت دیپلماسی علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد معاونت بین‌الملل، دانشگاه‌ها نیز با دفتر همکاری‌های بین‌المللی با استقلال بیشتری و در تعامل با وزارت امورخارجه فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه تعاملات بین‌المللی علمی داشته‌اند. این همکاری‌های علمی و بین‌ا‌لمللی و تلاش برای بین‌المللی کردن پژوهش در ایران باعث شده تا دستاوردهایی بسیاری را شاهد باشیم هر چند تا وضعیت مطلوب که شایسته کشور است فاصله بسیاری داریم.

حضور دانشجویان و اساتید در عرصه بین‌المللی مانند مشارکت در پروژه‌های علمی، المپیادها و رقابت‌های تکنیکال دانشگاهی مانند موت کورت، تاسیس و ایجاد گروه‌ها یا مراکز مطالعاتی بین دو یا چند دانشگاه به شکل مشترک تنها بخشی از نتیجه تعاملات بین‌المللی با دانشگاه های شرق و غرب است. این اقدامات به نوبه خود زمینه به اشتراک‌گذاری ایده‌های علمی و در نتیجه کمک به ساخت تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند.

برای مثال در دانشگاه علامه طباطبائی طی سال‌های اخیر با درک خوب از مناسبات بین‌المللی و روندهای جهانی در حوزه علوم انسانی، شاهد تاسیس و ایجاد مراکزی مانند مرکز فرهنگ ایرانی و زبان فارسی «خیام» در اسپانیا یا فعال و بین‌المللی کردن مرکز «آزفا» هستیم. مرکز فرهنگ ایرانی و زبان فارسی خیام بستری مناسب به لحاظ نهادی و سیاستگذاری برای تصویرسازی دقیق از ایران در قلب اروپا خواهد بود. مرکزی که هم شرایط ایدئال ترویج فرهنگ، زبان و تاریخ ایران را فراهم می‌کند هم به انتقال آرام و موثر پیام صلح و دوستی ایران کمک خواهد کرد. از این دست اقدامات باید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار و برنامه آموزش عالی ایران قرار بگیرد.

مرکز آزفا این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ظرفیت‌های عظیمی برای تصویرسازی دارد. هم تصویرسازی مثبت از فرهنگ، زبان و تاریخ ایرانی هم مدیریت ایران هراسی که به عنوان یک پروژه فعال در حال پیگیری است. این مرکز به شکل تخصصی با آموزش غیرفارسی زبانان دانشگاهی از سراسر جهان زمینه نزدیکی قلب و ذهن جهان به ایران را فراهم می‌کند. 

علاوه بر مراکز گفته شده، مراکز مشترک مطالعاتی با قطب‌های پیشگام جهانی مانند حقوق با نخبگان آلمانی و تاسیس مراکز خدماتی بین‌المللی مانند مشاوره و روان درمانی با حضور نخبگان افغانستانی برای مهاجرین و پناهجویان همه در مسیر تصویرسازی گفته شده قابل درک است. بنابراین می‌توان این مسیر را با آگاهی بیشتر و با ایده‌های تکمیلی ادامه داد.

دانشگاه‌های تخصصی مانند علامه طباطبائی می‌توانند با اتکا به اساتید و دانشجویان خود و با ادامه این اقدامات، پیشگام ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در شرق و غرب باشند. یا این مراکز و ایده های محوری آنها هم می‌توان پرستیژ بین‌المللی را افزایش داد هم می‌شود وارد قلب‌ها شد. با این دسته از مراکز و تعاملات با جهان می‌توان از منطق عقلانی ایران سخن گفت و بنیادهای اقلیم شعر و ادبیات ایران را زمینه تصویرسازی موفق و قدرتمندی از کشور قرار داد. با این منابع و ایده‌ها می‌توان جهان را بستر بهره برداری از منافع کرد، زمینه توانمندسازی دانشگاه‌ها را فراهم ساخت و با برجسته‌سازی نقاط قوت و جذاب‌سازی ایده‌های اسلامی – ایرانی در علوم انسانی، زمینه بهره برداری مالی – ارزی را برای اقتصاد کشور و استقلال مالی بیشتر دانشگاه ها فراهم ساخت.

دانشگاه‌ها در ایران برای کمک به تصویر مطلوب ازکشور چه راهبردی را بایستی اتخاذ کنند؟

همان‌طور که گفتم اقدامات خوبی در این سال‌ها آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است. با این حال، این روند می‌بایست تقویت شود. در این شرایط باید بخش همکاری‌های بین‌المللی را با بودجه و ساختار تشکیلاتی چابک به عنوان یکی از بخش‌های اصلی دانشگاه در نظر گرفت تا زمینه تعاملات دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی را بیش از پیش فراهم کند. 

در یک برنامه مدون و با درنظر گرفتن حوزه‌ها و رشته‌های پیشگام علمی کشور در سطح منطقه ای و بین المللی می‌توان چگونگی و بایسته های حوزه تعاملات بین‌المللی در جهت تصویرسازی مطلوب را با یک سند بالادستی به عنوان ماموریتی کلان به دانشگاه محول کرد و در بازه زمانی چهار و هشت ساله از آنها رسیدن به اهداف مشخصی را طلب کرد. البته با این قید که در برنامه ریزی و تعیین محدوده تعاملات مستقل باشند اما الزامات چارچوب‌های کلان سند تعاملات دانشگاهی در سطح عالی را رعایت کنند. 

از جمله ماموریت‌های اولویت‌دار برای مدیریت همکاری های بین‌المللی دانشگاه ها هم می‌تواند کمک به جذب حمایت مالی بین‌المللی برای پروژه‌های علمی بنیادین، امضا تفاهم نامه‌های دانشگاهی برای اعزام و پذیرش دانشجویان بورسیه و داوطلب خارجی، برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی با حضور اساتید برتر از سراسر جهان جهت بسط ایده های ایرانی- اسلامی و ایجاد سهم در پیشبرد دانش، تسهیل شرایط بهره برداری اساتید بین‌المللی از فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های کشور، اعزام دانشجویان در المپیادها و رقابت‌های بین‌المللی، برگزاری همایش‌های تخصصی با حضور اساتید و دانشگاه‌های منطقه‌ای وبین‌المللی، تعریف پروژه مشترک منطقه‌ای برای بهره‌برداری از دستاوردهای علمی مشترک یا به اشتراک گذاشتن مزیت‌های علمی در یک یا چند حوزه سرآمد برای حل مسائل منطقه‌ای و جهانی در زیست محیط، مهاجرت و... باشد. بدون شک این مسیر یکی از کم هزینه ترین، اقتصادی ترین و در عین حال کم حاشیه ترین مسیرهای تصویرسازی مطلوب مدنظر یک کشور خواهد بود.

بنده کتابی کوچک در این زمینه در دست تهیه دارم که همه این بایسته‌ها را به شکل کاملتری در آنجا ذکر کرده‌ام و امیدوارم انتشار آن اقدامی تکمیلی در راستای زحمات و ایده های طرح شده قبلی در این حوزه باشد.

 

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۱۲۱۲۹۱۰۹:۰۸:۳۸ ۱۴۰۰/۵/۹
تا وقتی که سیاست نگاه به درون سر لوحه کار است، تصویر ایران به همین صورت مات و شطرنجی در جهان می درخشد!
ناشناس۲۱۲۱۴۳۵۱۱:۰۱:۱۴ ۱۴۰۰/۵/۹
تا آنجا که ما می‌دانیم سیاست ایران از 20 سال پیش به جای نگاه به درون نگاه به خارج بوده و همیشه هم درجا زده کاری که کشورهای توسعه یافته اول درون را درست می کنند و معطل دیگران نبودن
ناشناس۲۱۲۱۴۳۸۱۱:۰۲:۳۴ ۱۴۰۰/۵/۹
خیلی کارها برای تصویر سازی کرده ایم .. الان دیگه فقط دو سه تا کشور جلومون هستند ... اونا رو هم بگیریم از آخر اول میشیم!
محمدرضا۲۱۲۱۴۷۰۱۱:۲۱:۳۲ ۱۴۰۰/۵/۹
کافیست نگاه کنیم که جهان (نه فقط آمریکا و اروپا)چگونه به ما نگاه میکند. اصلا ببینیم جهان چه ارزشی برای پاسپورت و شهروند ایرانی قائل می باشند. جواب سوال خیلی واضح است.
ناشناس۲۱۲۱۶۱۴۱۲:۴۵:۴۲ ۱۴۰۰/۵/۹
پاسپورت شده ملاک!!!
ناشناس۲۱۲۱۸۱۳۱۴:۲۶:۴۸ ۱۴۰۰/۵/۹
شما بفرمایید ملاک چیست
ناشناس۲۱۲۱۸۵۸۱۴:۴۷:۴۹ ۱۴۰۰/۵/۹
حتی به تیتر هم دقت نکردی اخوی. یکی از نمادهای تصویر ایران و ایرانی در خارج از کشور قدرت پاسپورت آن کشور است.
ناشناس۲۱۲۱۹۹۰۱۵:۵۰:۴۱ ۱۴۰۰/۵/۹
چون نگاه امنیتی با ویزا داشتید
احسان۲۱۲۱۲۹۲۰۹:۰۹:۵۴ ۱۴۰۰/۵/۹
چرا بایستی با وجود طرح هایی مثل طرح صیانت از فضای مجازی... تصویر مناسبی از ایران در جهان وجود داشته باشد؟ تنها چند کشور در کل جهان هستند که سانسور و محدود سازی در حد ایران اعمال می کنند ...
ناشناس۲۱۲۱۴۳۱۱۰:۵۹:۱۵ ۱۴۰۰/۵/۹
جهت اطلاع، در مدینه فاضله شما همین طرح مجلس را دارند اجرا می کنند! لطفا سواد رسانه ای را بالا ببرید تا اسیر تبلیغات دروغین نباشید
ناشناس۲۱۲۱۵۸۶۱۲:۲۶:۳۰ ۱۴۰۰/۵/۹
پس چرا بر آشفته شدین از طرح صیانت مجلس؟ وقتی می خواهند فضا را باز تر کنند و قانونی
ناشناس۲۱۲۱۲۹۵۰۹:۱۱:۲۹ ۱۴۰۰/۵/۹
سنگ اول این ماجرا، بالا رفتن از دیوار سفارت و دستگیری 52 دیپلمات برای مدت 444 روز بود.
ناشناس۲۱۲۱۴۳۰۱۰:۵۷:۵۰ ۱۴۰۰/۵/۹
فقط ماندم چرا سفارت آمریکا در عراق هر روز بمباران می شود و کدخدایت... نه عزیزم وقتی دنبال آدرس غلط به خودت هستی همیشه درجا می زنی و از علت اصلی دور می شوی
ناشناس۲۱۲۱۶۸۴۱۳:۲۳:۵۴ ۱۴۰۰/۵/۹
ايا حكومت عراق حامي هست و ابراز خوشحالي ميكنه؟ تازه مگر تصوير عراق خيلي بهتر از ما هست؟
ناشناس۲۱۲۱۶۷۰۱۳:۱۳:۴۸ ۱۴۰۰/۵/۹
سنگ اولش طرز تفکراتی مثل شماست
ناشناس۲۱۲۲۲۳۶۱۸:۰۵:۴۵ ۱۴۰۰/۵/۹
دولت مصدق چی؟اونا هم از دیوار سفارت بالا رفته بودن؟
ناشناس۲۱۲۱۳۲۲۰۹:۲۹:۰۹ ۱۴۰۰/۵/۹
با تصویر سازی که رسانه های استعمارگر علیه ایران می کنند حتی تصویر سازی غلطی که عده ای ساده لوح در داخل می نشینند به پای این رسانه های دشمن خودشان....!
ناشناس۲۱۲۱۴۰۰۱۰:۳۳:۵۵ ۱۴۰۰/۵/۹
پسر خوب !!! کدام تصویر سازی ؟! چیزی است که با چِشای خودمون داریم میبینیم . تورم ساعتی داره بالا میره بی آبی بی برقی بی کاری بی مّسکنی بی واکسنی پیک پنجم کرونا کدام تصویر سازی پسر خوب ؟!
ناشناس۲۱۲۱۷۱۹۱۳:۴۳:۴۳ ۱۴۰۰/۵/۹
بعله مشکلات را طوری به خوردت می دهند که انگار همه دنیا در بهشت هستند الا ایران آن وقت در نظرات می آیی این تفکرات را بازگو می کنی و با سد امثال ما روبرو می شوی پسر خوب!
ناشناس۲۱۲۲۰۱۴۱۶:۰۴:۰۶ ۱۴۰۰/۵/۹
مثلا تورم ما 30 تا 40 برابر کشور های عراق و افغانستان هست
ناشناس۲۱۲۲۳۹۷۱۲:۲۰:۳۶ ۱۴۰۰/۵/۱۰
این مشکلات وجود داره نمیشه انکا کرد
سعید۲۱۲۱۴۰۶۱۰:۳۸:۱۲ ۱۴۰۰/۵/۹
داداش یه فعلم ته جملت بزار که تصویر سازی نکنیم از سیستم فلج آموزشی مملکت!!! آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است
تبریزی۲۱۲۱۳۴۰۰۹:۴۶:۰۲ ۱۴۰۰/۵/۹
من 10 سال تو اینترنت ایران رو تبلیغ کردم و نظر خیلی ها رو راجع بهش عوض کردم. این اواخر هم تو یکی از سایت های بین المللی خیلی مشهور این کار رو کردم و یه طومار عکس از ایران گذاشتم و تا دلت بخواد ازش تعریف کردم طوری که آمریکایی ها می گفتن ایران از آمریکا هم قشنگ تره و چند صد نفر کامنت گذاشته بودن که حتما از ایران بازدید می کنن ولی متاسفانه ایران اومد تو این چند ماه اخیر بخش تصاویر اون سایت رو فیلتر کرد و دیگه پست جدیدی نمی تونم بدم و پست های قبلیم هم حذف شد. اگه اونجا بود هر روز چند صد نفر از سراسر دنیا جذب ایران می شدن و دائم پست می دادم. به این بی سوادها بگین دست از فیلترینگ اینترنت بردارن. شما که کاربرد اینترنت رو نمی دونین به چه حقی براش برنامه ریزی می کنین؟ همین سایت یوتیوب یه پلتفرم خیلی قدرتمند هست که تو ایران فیلتره.
ناشناس۲۱۲۱۳۶۶۱۰:۰۵:۳۹ ۱۴۰۰/۵/۹
چیزی که بیشتر باید نگرانش باشیم تصویر ایران در ذهن نسل جوان امروزی و از اون بدتر نسل نوجوانمون هست. این نسل داره به کلی ارتباطش را با فرهنگ ایرانی و اسلامی و ملی از دست میده و ارتباطش با حکومت هم که کامل از دست رفته
ناشناس۲۱۲۱۳۶۸۱۰:۰۶:۵۸ ۱۴۰۰/۵/۹
با ایجاد تورم سه رقمی ؛ تصویر سازی افتضاحی کردیم از ایران . در مسابقه ای تلویزیونی در افغانستان ، مجری از شرکت کننده سئوال میکند : بی ارزش ترین پول دنیا متعلق به کدام کشور است و شرکت کننده در پاسخ میگوید : ایران . و جواب درست است و شرکت کننده امتیاز میگیرد !
ناشناس۲۱۲۱۳۸۰۱۰:۱۳:۲۱ ۱۴۰۰/۵/۹
برای اینکه 40 ساله درگیر جنگ سخت و نرم هستیم .هم از سمت دشمنان خارجی و هم از سمت منافقان و اپوزوسیون و هم در داخل کسانی که نظام و حکومت اسلامی را قبول ندارند. تمام وقت و انرژی مردم و مدیران در این 4 دهه صرف مبارزه با اینها شده. مگر وقت آزادی وجود داشته که به این چیزها فکر کنیم. امنیت و شکم مردم تامین بشه تو این شرایط کار بزرگی است. ولی به امید خدا درست می شود و به روزهای خوب هم می رسیم.
ا.ر۲۱۲۲۴۸۲۱۳:۳۸:۱۱ ۱۴۰۰/۵/۱۰
اگر وقت و انرژی رو خرج بهبود اوضاع مردم و کشور بکنید ، تصویر سازی منفی خود به خود خنثی میشه
سید۲۱۲۱۳۸۶۱۰:۱۷:۰۲ ۱۴۰۰/۵/۹
عملکرد زیستی ،گفتاری ،رفتاری مسئولان با آنچه که خودشان برای ما به زبان میاورند تفاوت فاحش دارد و این را دیگران که بیرون از مملکت هستند بهتر نظاره مینمایند . فقر همه جا را گرفته برای پول رهن یک خانه در حال حاضر باید پول خرید خانه دوسال پیش را با منت به صاحبخانه بدهیم و .....اما ویلاهای لاکچری و حقوقهای نجومی را برای خودشان در آخر هر ماه به رخ دیگران میکشند.....
علی کریمی۲۱۲۱۴۴۸۱۱:۰۶:۲۴ ۱۴۰۰/۵/۹
جناب آقای علی اسماعیلی اردکانی صدای واقعیت های موجود کشور بقدری بلند است که صدای مسئولان ذیربط، حتی برای اقناع افکار عمومی داخل کشور نیز شنیده نمی شود چه رسد به تصویر سازی مثبت جهانی.
ناشناس۲۱۲۱۴۵۵۱۱:۱۱:۴۳ ۱۴۰۰/۵/۹
تصویر ایران که تصویری منفی شده
ناشناس۲۱۲۱۴۷۱۱۱:۲۲:۲۲ ۱۴۰۰/۵/۹
فقط یک نگاه به : 1-اعتبار پاسپورت ایران 2-ارزش پول ملی در مقایسه با دیگر کشورها 3-جایگاه ما از لحاظ شادمانی در کل دنیا 4-خط فقر و آمار بیکاری بکنید و خودتان قضاوت کنید ! تمام این فجایع را روحانی به تنهایی ایجاد نکرده
ناشناس۲۱۲۱۶۳۵۱۲:۵۸:۲۱ ۱۴۰۰/۵/۹
نصفش را او ایجاد کرده و اگر 8 سال پیش به جای گره زدن همه چیز به برجام یک مقدار به کشور خودش اطمینان می کرد وضع الان خیلی فرق می کرد
ا.ر۲۱۲۲۱۶۸۱۷:۲۲:۲۶ ۱۴۰۰/۵/۹
نه اینکه قبل از روحانی اون موارد چهارگانه فوق همه در بهترین موقعیت بودند
ناشناس۲۱۲۱۵۶۴۱۲:۱۵:۱۰ ۱۴۰۰/۵/۹
برادر جان ، امروز اهل عالم ، ايران را با اسلام يكي مي بينند ، هر تصويري كه از ايران در اذهان داشته باشند ، همان را تصوير اسلام مي بينند ، ... هر عملكردي از مسئولين را به نام اسلام به حساب آرند اين نكته مهمي است مگه نه ؟
ناشناس۲۱۲۱۷۱۱۱۳:۴۱:۱۷ ۱۴۰۰/۵/۹
کدام پیشرفت؟ موشک و نانو و هسته ای شده پیشرفت ما که اثرش هیچ جا جز در بودجه گیری شرکتهای خاص متعلق به نهادهای خاص دیده نمیشود! من هر چه در زندگیم نگاه میکنم از این پیشرفتها نصیبی نمی بینم
امیر۲۱۲۱۷۸۷۱۴:۱۶:۱۶ ۱۴۰۰/۵/۹
خیلی نکته درستی رو اشاره کردید. ولی تلاش عده‌ای برای ایجاد تصویر مثبت از ایران، در برابر سیل تلاش‌های عده‌ای دیگر در داخل برای ایجاد تصویر منفی، ولو به صورت ناخواسته، گم میشه (تلاش‌های دشمنان خارجی که دیگه هیچی)! نمونه‌اش هم همین طرح صیانت
ناشناس۲۱۲۱۹۴۹۱۵:۳۴:۰۳ ۱۴۰۰/۵/۹
باشه کاری نکنند و قانون وضع نشود که در ایران مجوز بگیرند و از فردا اگر مالی باختی یا عکسی از خانواده ات یا باج خوهی در این پلتفرم ها شد شکایت نباید بکنی چون قانونی نیستند در ایران!
یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. سردرگمی سیستماتیک مردم

 2. سازمان شانگهای ، مقدمه تشکیل " اتحادیه آسیا "

 3. روایت "نشنال اینترست" از فلج شدن اسرائیل در برابر توان موشکی مقاومت

 4. وزیر ارتباطات: تولید گوشی داخلی باکیفیت شدنی است /مردم باید همراهی کنند

 5. سرقت میلیاردی از انبار‌های باربری‌ در تهران

 6. یک جدال قدیمی در علوم انسانی و فرهنگ‎

 7. تورم منفی امارات برای بیست و ششمین ماه متوالی!

 8. کلیپی که اشک رییس جمهور را درآورد

 9. بایدن: آماده بازگشت به اجرای کامل برجام هستیم

 10. زاکانی مدیران زن در شهرداری را اخراج می کند؟!

 11. بهترین چیپ تاریخ در فوتسال توسط کاپیتان تیم ملی

 12. انگلیس و آمریکا: ایران فوراً اتباع ما را آزاد کند و به مذاکرات وین برگردد

 13. تکنیک‌های نامحسوس «بی‌بی‌سی» در جهت‌دهی به ذهن مخاطب

 14. شانس واردات خودرو هنوز وجود دارد

 15. پشت پرده افشای جزئیات ترور شهید فخری‌زاده چیست؟

 16. محمد اسلامی: آمریکا فوراً تحریم‌ها را لغو کند و به برجام برگردد

 17. ذوالقدر در مجمع تشخیص چه خواهد کرد؟/ دیدگاه متفاوت دولت رئیسی درباره FATF/ موفقیت رئیسی باعث بازگشت اعتماد خواهد شد

 18. تصاویری از زیباترین کبوتری که تا به حال دیده‌اید!

 19. سردار حاجی زاده: عهد بسته‌ایم آمریکا را از منطقه اخراج کنیم

 20. سرلشکر سلامی: برای شکست آمریکا قدرت‌اندوزی کرده‌ایم

 21. قالیباف: بی عرضگی در حل مشکلات نتیجه پشت کردن به سنت های الهی است/ راه حل مشکلات، تمسک به باورهای دوران دفاع مقدس است

 22. تاریخ سازی تیم ملی هندبال زنان ایران در آسیا/ صعود به نیمه نهایی و کسب مجوز جهانی

 23. هشدار مستقیم ایران به آمریکا/ آیا سرنوشت عین الاسد در انتظار پایگاه حریر است؟

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

 3. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 4. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

 5. سردرگمی سیستماتیک مردم

 6. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

 7. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 8. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 9. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 10. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

 11. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

 12. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

 13. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 14. اسرائيل يتيم مي‌شود!

 15. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

 16. آزمایش جنگنده های ابابیل از سوی قطر

 17. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

 18. معایب دادن حق طلاق به زن چیست؟

 19. سازمان شانگهای ، مقدمه تشکیل " اتحادیه آسیا "

 20. رسانه صهیونیستی: ارتش اسرائیل ترسیده است/ انگیزه و توان کافی برای جنگ نداریم

 21. شکاف در غرب

 22. روایت "نشنال اینترست" از فلج شدن اسرائیل در برابر توان موشکی مقاومت

 23. رستم قاسمی: ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نیست

 24. وزیر ارتباطات: تولید گوشی داخلی باکیفیت شدنی است /مردم باید همراهی کنند

 25. خروج پاتریوت آمریکا از عربستان مقدمه عادی‌سازی با اسرائیل؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

 3. سردرگمی سیستماتیک مردم

 4. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

 5. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

 6. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 7. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 8. پیام انتخاب علی باقری برای مذاکرات هسته‌ای/ دو حرف متفاوت ،داستان و سخنگو/  اما و اگرها درباره بازگشت لاریجانی به سیاست

 9. عزیزی: کشورهای بلوکه کننده پول ایران از سرنوشت کره جنوبی درس عبرت بگیرند

 10. واردات خودروی خارجی آزاد می شود

 11. دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران به رغم تذکر رهبری

 12. علت تغییر موضع بی سابقه اسرائیل درباره معادله هسته ای ایران چیست؟

 13. سرتان را بگیرید بالا

 14. حسین شریعتمداری: آژانس شتر مجنون است پیاده شوید

 15. توضیح رئیسی درباره علت افزایش واردات واکسن/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما می‌شود؟/ انتقاد اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های امنیتی

 16. تاریکخانه ای که باید نور بر آن تاباند

 17. قدردانی امیرعبداللهیان از زحمات ظریف در هشت سال گذشته

 18. امیرعبداللهیان: مردم آثار عضویت ایران در سازمان شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت مشاهده خواهند کرد

 19. چالش‌های ۳ گانه واردات سوخت ایران به لبنان برای دشمنان مقاومت

 20. بررسی صدور «گواهینامه موتورسیکلت» برای زنان و ورود آنها به «ورزشگاه‌ها»

 21. روایت اندیشکده آمریکایی از پیروزی بزرگ ایران

 22. پاسخی به تناقضات رفتاری اصلاح طلبان درباره افغانستان

 23. روایت مصباحی‌مقدم از تلاش رئیسی برای واردات واکسن/ توضیحات اسلامی درباره توافق با آژانس انرژی اتمی

 24. خاندوزی: امضاهای طلایی با تصویب طرح صدور مجوزهای کسب‌وکار کاهش می‌یابد

 25. معجزه قرن

آخرین عناوین