خواستگاری جالب در حاشیه المپیک توکیو

ویدئو،   4000504076

بلن پرس مائوریسه دقایقی پس از شکست در دور نخست رقابت های شمشیربازی سابر المپیک توکیو ۲۰۲۰ توسط مربی اش سوپرایز شد. شمشیرباز آرژانتینی که از این حذف زودهنگام ناراحت بود ناگهان با پیشنهاد ازدواج مربی اش روبرو شد.

خواستگاری جالب در حاشیه المپیک توکیو
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین