بلایی که انسان بر سر لایه ازون آورده است

ویدئو،   4000504049

ازون، یکی از لایه‌های تشکیل دهنده استراتوسفر است که مانند اسفنج، تشعشعات خورشید را جذب می‌کند و مانع از آسیب به انسان‌ها و حیوانات می‌شود. در سال ۱۹۸۷ تصاویر هوایی ثابت کرد که به دلیل فعالیت‌های انسانی، آسیب‌هایی به لایه ازون وارد شده است که تا امروز هم ادامه دارد

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین