هنگام قطع برق در آسانسور چه باید کرد؟

ویدئو،   4000502059

اگر آسانسور به هر دلیلی متوقف شد برای نجات اضطراری، انجام هر اقدام امدادی از داخل اتاقک آسانسور ممنوع است و فقط باید منتظر اقدام کارشناس فنی آسانسور از بیرون اتاقک بمانید

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین