تشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمز

ویدئو،   4000502019

پیکر مطهر شهید نیروی انتظامی بندر ماهشهر ستوان دوم "ضرغام پرست" مدافع نظم و امنیت با حضور اقشار مختلف مردم و عشایر غیور در رامهرمز تشییع شد‌.

تشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمزتشییع پیکر شهید «ضرغام پرست» - رامهرمز
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین