جزییات مذاکرت وین از زبان سخنگوی وزارت خارجه

ویدئو،   4000428071

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: دولت مجری و وزارت خارجه اجرا کننده تصمیمات است. این در مسیر عادی ادامه خواهد یافت. مهم این است منافع مردم و تصمیمات عالیه نظام اجرا شود. منبع: ایرنا

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین