یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصی

عکس،   4000428051

نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی که مقابل دروازه دمشق حصار قدیمی قدس شرقی اشغالی می‌نشستند، حمله کردند.

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصییورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی در مسجدالاقصی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین