اردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشور

عکس،   4000428042

استان یزد قطب تولید محصولات کنجدی در کشور است. بیش از ۷۵ درصد از واحد‌های فعال در تولید فراورده‌های کنجدی در شهرستان اردکان متمرکز است. حدود ۱۵۵ واحد تولیدی سنتی و صنعتی در زمینه تولید فرآورده‌های کنجدی در استان یزد در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۲۰ واحد صنعتی و مابقی به صورت صنفی و سنتی مشغول به کار هستند.

اردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشوراردکان قطب تولید محصولات کنجدی کشور
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین