نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)

عکس،   4000331117

در آستانه میلاد با سعادت امام رضا(ع) آیین نقاره‌زنی پیش از اذان مغرب در حرم مطهر رضوی برگزار شد. عکس؛ ایسنا/محسن اسماعیل‌زاده

نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)
نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)نقاره‌زنی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد باسعادت امام رضا(ع)
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین