یک خبر خوب برای رانندگانی که جریمه‌های آنها ۲ برابر شده است

ویدئو   4000331026

تمامی جریمه‌های دو برابر شده رانندگی تا پایان سال ۱۳۹۹ به اصل جریمه اولیه باز می‌گردد و رانندگان تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند جریمه‌های معوقه خود را پرداخت کنند.

عناوین مرتبط

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین