اسکوچیچ: فدراسیون تصمیم می‌گیرد بمانم یا بروم

ویدئو   4000331018

سرمربی تیم ملی فوتبال: قراردادم تا پایان سال ۲۰۲۳ اعتبار دارد، مگر اینکه فدراسیون تصمیم به تغییر بگیرد. از زمان بازگشت از بحرین با عزیزی خادم هیچ صحبتی نداشتم ولی با او رابطه عادی و حرفه‌ای دارم.

عناوین مرتبط

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین