انتخابات ۱۴۰۰

عکس،   4000328116

فرآیند انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، از ساعت ۷ صبح درسراسر ایران اسلامی در حال برگزاری است.