برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۳ کشور جهان

ویدئو،   4000328089

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه:‌ در ۱۳۳ کشور، ۲۳۴ صندوق برای جمع‌آوری آرای ایرانیان تعبیه شده است. به جهت تنوع سکونت ایرانیان خارج در کشور مذایقی برایشان محتمل هست؛ هم از جهت کرونایی و هم از جهت ترددی ، هرچه در توان وزارت خارجه بوده برای آماده سازی مشارکت آنها انجام دادیم.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین