انتخابات ۱۴۰۰ در شیراز

عکس،   4000328079

مردم شیراز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا شرکت کردند و آراء خود را به صندوق انداختند.

انتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیرازانتخابات ۱۴۰۰ در شیراز
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین