سخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهان

عکس،   4000326035

سعید جلیلی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شامگاه سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در مسجد سید اصفهان برای هوادارن خود سخنرانی کرد.

سخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهانسخنرانی سعید جلیلی در جمع مردم اصفهان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین