در رفتن وحشتناک لاستیک تریلی و برخوردش با خودروی سواری

ویدئو،   4000326020

در رفتن لاستیک تریلی در وسط بزرگراه سبب شد تا خودروی درحال عبور، به این چرخ سنگین برخورد کند و خسارت شدیدی متحمل شود. در این سانحه کسی جانش را از دست نداد

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین