تقابل ناو جنگی ایران با نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس

ویدئو   4000326019

درحال حاضر نیروی دریایی ایران با ساخت تعداد بیشتری از ناوهای جنگی، ناوگروه ها و قایق های تندرو حضور خود را در دریاهای آزاد قوی تر کرده و حتی در نقاط دوردست جهان و در نزدیکی قاره آمریکا حضور یافته است.

عناوین مرتبط

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین