ابر پروژه هزار آینه برای شکار خورشید

ویدئو،   4000326017

پروژه عظیم شیلی در پر نورترین بیابان دنیا پیاده شد. بیایان آتاکاما در کشور شیلی آفتابگیرترین بیابان جهان است. شیلی با افتتاح نیروگاهی جدید از ظرفیت‌های این بیابان بیشتر استفاده می‌کند و در نیروگاه سرو دومینادور بیش از ۱۰ هزار پنل خورشیدی نور آفتاب را جمع‌آوری و با آن انرژی لازم برای نیروگاهی حرارتی را تامین می‌کنند. این نیروگاه می تواند انرژی را برای ساعات شب هم ذخیره کند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین