مهاجرت معکوس به روستایی در ایران

ویدئو،   4000325055

اینچه سفلی نام روستایی در خراسان شمالی است که با تلاش مردم و مسئولین، زمینه اشتغال در آن بیشتر از شهر فراهم شده است و مایحتاج مردم به راحتی تأمین می‌شود. اشتغالزایی در این روستا به گونه‌ای است که دچار مهاجرت معکوس شده و شهرنشینان به آن مهاجرت می‌کنند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین