افتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتش

عکس،   4000325040

مراسم افتتاح بیمارستان صحرایی یکصد تخت‌خوابی شهید کشوری ارتش با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش‌، امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش برگزار شد.

افتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتشافتتاح بیمارستان صحرایی ۱۰۰تخت‌خوابی شهید کشوری ارتش
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین