دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران

عکس،   4000325032

سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۰ با حضور در مجتمع سرچشمه با تعدادی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار کرد./ باشگاه خبرنگاران

 دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران دیدار رئیسی باجمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین