شعار نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

ویدئو،   4000324021

انتخابات دوره اول ریاست جمهوری ، مقطعی حساس در تاریخ انقلاب بود، نامزدها با شعار و برنامه های خود پا به صحنه سیاسی کشور گذاشتند، مردم با حضور گسترده در انتخابات به اولین رئیس جمهور رای اعتماد دادند، اما اعتمادی که قدر دانسته نشد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین