کشف ایتالیای کوچک در ولز

ویدئو،   4000323029

در مزرعه‌ای در ولز نمادهای ایتالیا به صورت کوچک کشف شده و قرار است این دهکده پنهان به روی مردم برای بازدید گشوده شود.منبع: توییت پرس

‍‍‍‍‍‍