کوه‌هایی شبیه ادویه هزار رنگ

ویدئو،   4000323020

مسیر ماهنشان به میانه یا آزادراه زنجان - تبریز به لطف کوه‌های رنگی آنقدر جذاب و خوشایند است که هر رهگذری را مجذوب خواهد کرد. قرمز، قهوه ای، نارنجی، سبز، زرد و سفید رنگ‌هایی هستند که با تُنالیته‌های مختلف بر سینه کش این کوه‌ها به چشم می‌خورند. کوه‌هایی که مثل ادویه هزار رنگ به نظر می‌رسند و هر تکه از آن‌ها به یک رنگ است.

‍‍‍‍‍‍