شکسته شدن رکورد تجاوز جنسی زیر ۱۸ سال در انگلستان

ویدئو،   4000322006

تحقیقات BBC حکایت از آن دارد که بیش از سه سال گذشته، هر سال دست کم ۱۳ هزار مورد آزار جنسی توسط افراد زیر ۱۸ سال به پلیس بریتانیا و ولز گزارش شده و حدود هزار مورد از آنها در مدارس رخ داده است.آفستد، نهاد دیدبان مدارس می‌گوید از هر ده دختر زیر ۱۸ سال، ۹ نفرشان شکلی از آزار جنسی از طرف دانش آموزان دیگر را تجربه می‌کنند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین