آمار نگران کننده سرانه پزشک نسبت به جمعیت در ایران

ویدئو   4000322004

یکی از کارشناسان برنامه تلویزیونی «کلید اینجاست»، سرانه پزشک نسبت به جمعیت در جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای جهان مقایسه کرد. در فیلم زیر، عوامل موثر بر بازماندن کشور ایران از کشورهای جهان، در موضوع آموزش پزشکی را مشاهده می‌کنید.

عناوین مرتبط

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین