آغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قم

عکس،   4000310045

طرح واکسیناسیون خودرویی علیه ویروس کرونا از عصر امروز یکشنبه نهم خردادماه در بلوار شهید سلیمانی قم آغاز به کار کرد. در طرح واکسیناسیون سراسری ویروس کرونا استان قم نسبت به گروه های هدف در کشور با استقبال ضعیفی روبرو شد و این موضوع باعث شده است که بنابر اعلام مسئولین امر، در صورت ادامه این روند دوزهای اختصاص یافته به استان قم به شهرهای دیگر تحویل داده می شود.

آغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قمآغاز طرح واکسیناسیون خودرویی علیه کرونا در قم
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین