تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجایی

عکس،   4000304070

پیکر دو شهید ۱۸ و ۲۰ ساله که از مناطق عملیاتی فکه مربوط به عملیات والفجر مقدماتی و شرق دجله در عملیات بدر تفحص شده بودند، سه شنبه (چهارم خردادماه) ، طی مراسمی، در یادمان شهدای مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به خاک سپرده شدند.

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجاییتشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در بندر شهید رجایی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین