منظره جادویی در آسمان به علت فوران آتشفشان

ویدئو،   4000228069

یک آتشفشان در پایتخت ایسلند پس از ۶٠٠٠ سال فوران کرد و منظره‌ای جادویی را در آسمان شهر تشکیل داد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین