امتحانات نهایی در سایه کرونا‌

عکس،   4000227061

امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم علیرغم انتقادات کارشناسان و درخواست جهت برگزاری غیر حضوری صبح دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت حضوری در سراسر کشور آغاز شد .

امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌امتحانات نهایی در سایه کرونا‌
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین