آرزوی کودک فلسطینی در میان آوارهای غزه

ویدئو،   4000227034

آرزوی کودک فلسطینی در میان آوارهای غزه؛ کاش بزرگتر بودم تا من هم می توانستم به مردم کمک کنم!

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین