صدرالحسینی:‌ سفر ظریف به اروپا کمی دیر شروع شد

جهان،   4000226111

کارشناس مسائل بین الملل گفت: روابط بین همه کشور‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر باید گسترش و تعمیق بیشتری پیدا می‌کرد.

صدرالحسینی:‌ سفر ظریف به اروپا کمی دیر شروع شد

به گزارش فارس، کارشناس مسائل بین الملل درباره اهداف تور اروپایی ظریف، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم و اساسی دستگاه سیاست خارجی هر کشور، تحکیم و تعمیق روابط بین کشور‌های مختلف در پنج قاره است، البته موضوع تحکیم روابط ممکن است، تحکیم روابط دوجانبه و چندجانبه محسوب شود، بر این اساس همه دستگاه‌های سیاست خارجی و وزرای خارجه کشور‌ها در مسیر این هدف باید سفر‌ها و رفت و آمد‌هایی را داشته باشند.

 ارتباط نزدیک با کشور‌های اروپایی کمی دیر انجام شده است

سیدرضا صدرالحسینی افزود: به نظر می‌رسد وزیر خارجه کشور ما هم در ارتباط با تحکیم روابط با کشور با توجه به اینکه حدود سه ماه به پایان دولت مانده است، باید وظایف خود را به خوبی در این حوزه انجام دهدو زمینه روابط و تحکیم روابط را بین کشور‌های مختلف را عملیاتی کند، علاوه بر این با توجه به اینکه اروپایی در مقطعی به عنوان طرف جمهوری اسلامی ایران و در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا قرار داشتند، به نظر می‌رسد که سفر و ارتباط نزدیک با کشور‌های اروپایی کمی هم دیر انجام شده است.

صدرالحسینی ادامه داد: روابط ایران با کشور‌های اروپایی، در سال‌های اخیر معمولا  با تروئیکای اروپا و چند کشور محدود بود، اما قطعا ارتباط با کشور‌های درجه دو و سه اروپایی می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران دستاورد‌هایی را برای مسائل سیاست اروپایی، بین المللی و مسئله تحریم‌ها به همراه داشته باشد، بنابراین این سفر‌ها کمی دیر شروع شد و در طول سال‌های اخیر باید روابط بین همه کشور‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران گسترش و تعمیق بیشتری پیدا می‌کرد.

 محدودیت در روابط برازنده ایران نیست

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان ینکه محدود کردن روابط سیاسی با چند کشور اروپایی که معمولا مواضع آن‌ها با مواضع آمریکایی‌ها بسیار نزدیک است، محدودیت در روابط ایجاد می‌کند، اظهار کرد: این انحصار در روابط برای ایران برازنده نیست.

تور اروپایی ظریف برای تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های ایران است

او با اشاره به مذاکرات وین و اینکه سفر وزیر خارجه به کشور‌های اروپایی چه کمکی به ایران در احیای برجام می‌کند، توضیح داد: برخی از روابط سیاسی ممکن است مستقیما در معادلات، معاملات، تعاملات و گفت‌وگو‌ها ارتباط مشخصی نداشته باشند، اما قطعا با توجه به روابطی که کشور‌های اروپایی با تروئیکای اروپا دارند، در مجلس اروپایی می‌تواند تاثیرات غیر مستقیمی را بگذارد.

صدرالحسینی تاکید کرد: مذاکرات وین، نشستی برای احیای برجام و گفت‌وگوی غیر مستقیم ایران با آمریکا در حوزه برجامی است و ور اروپایی ظریف بعید است بتواند تاثیر مستقیمی را بر توافق هسته‌ای داشته باشد، البته تبیین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل هسته‌ای برای کشور‌های اروپایی دارای اهمیت است و قطعا بخشی از این سفر‌ها تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های ایران در حوزه‌های مختلف است که می‌تواند کشور‌های اروپایی را از مواضع ما در موضوعات منطقه‌ای و بین المللی توجیه کند.