حریرچی: در مناظرات انتخاباتی کرونا را سیاسی نکنید

ویدئو،   4000226067

معاون‌کل وزارت بهداشت: از نامزدهای انتخاباتی خواهش می‌کنیم در مناظرات موضوع کرونا را سیاسی نکنند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین