تظاهرات ضد صهیونیستی در بزرگترین شهر استرالیا

ویدئو،   4000225070

شهر سیدنی استرالیا شاهد تجمع و راهپیمایی هزاران نفر در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. این افراد با شعارهای ضد صهیونیستی خواهان آزادی قدس شدند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین