سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

عکس،   4000223043

سومین روز از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از صبح پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران آغاز شد. عکس؛ محمدرضا عباسی/ مهر

سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوریسومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین