فیلم/گل زیبای انصاری‌‌فرد برای آاک

ورزشی،   4000222128

کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی آاک در دیدار مقابل آستراس گلی زیبا را به ثمر رساند